Percussion on Tour

                                           Percussion on Tour

Percussion On Tour, ofwel POT genoemd in de wandelgangen, is een slagwerkgroep die in 2011 is ontstaan uit de slagwerkgroep van drumfanfare Het Wapen van Maassluis. Heden ten dage bestaat de groep uit 5 heren en 1 dame. Deze slagwerkers wilden iets meer dan alleen het spelen op een kleine trom.

Onder leiding en coaching van de instructeur Ronald Boumans, zelf lid van Circle Percussion, werden de eerste stappen gezet naar een programma. In eerste instantie bedoelt om samen met twee andere groepen een theatershow te maken, echter beide andere groepen moesten helaas afhaken. De POT-groep ging door. Na een eerste theatershow van ongeveer 30 minuten is de groep nu een nieuw programma aan het ontwikkelen. Daarin brengen zij een gevarieerd programma op diverse instrumenten en met een komische inslag.

Met de groep zijn er al diverse optredens gedaan maar nog steeds is men op zoek naar andere slagwerkgroepen waarmee slagwerkconcerten kunnen worden gedaan. En eventueel op uitwisselingsbasis. De groep kan ook geboekt worden als intermezzo bij uw concerten.

Boek ons via onze manager Rob v. Marrewijk, r.marrewijk@gmail.com of 010-5921417