Nieuwjaarstoespraak 3-1-2017

2016 is weer een bewogen jaar geweest waarin veel is gebeurd en veel is gedaan.

Laten we het eerst eens hebben over het aantal optredens. In 2015 hadden we er 13, wat sinds 2009 niet meer was voorgekomen, maar 2016 bracht ons maar liefst 17 optredens waarvan enkele 2 daagse optredens zoals de Atellierroute en het inhalen van de examenkandidaten van het Revius College, met dank aan Koen. We zijn ook weer afgereisd naar Duitsland, naar Monheim om precies te zijn voor een optreden Rosenmontag. Een dag die vanwege een voorjaarsstorm bijna niet doorging en het werd ook een stormachtige dag met veel kou maar ook veel gezelligheid, zang en heel veel lachen. Ook een memorabel optreden was het Oktoberfest in Maasland waar iedereen uit zijn dak en op de tafel ging. Zo zou je er veel willen doen want dat inspireert en motiveert.

Ik wil de mensen die voor al deze optredens zorgen, Erwin en Albert onder aanvoering van Angelique, dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar en daarbij spreek ik de hoop uit dat ze dat werk ook in 2017 met hetzelfde enthousiasme voort blijven zetten. De agenda voor 2017 is nog een beetje leeg, dus wanneer u iets weet, meld het bij Angelique.
Nieuw was ook de eerste keer dat we ons giletje gedragen hebben en dat stond heel netjes. Ik wil dan ook met name Jolanda en Mieke bedanken voor hun inzet bij het maken van deze giletjes. En als we het dan toch over kleding hebben moet ik natuurlijk ook de nieuwe boerenkielen vermelden. Die geven een hele vrolijke en feestelijke uitstraling aan ons geheel.

Op hetzelfde moment dat we de giletjes in gebruik namen, was er ook een nieuw slagwerkinstrumentarium. Een lang gekoesterde wens die in vervulling is gegaan dit jaar. Daarmee konden we afscheid nemen van de kinderwagen en de rollator waardoor we bij optredens een stuk mobieler geworden zijn.

Een hele grote verandering in 2016 was het plotselinge afscheid van Ronald, en de komst van Michiel.
Ronald heeft ons vooral op weg geholpen met het instuderen van een hele berg repertoire. Door die uitbreiding van het repertoire was het niet altijd makkelijk om ook aan de afwerking daarvan aandacht te besteden. Optredens en weer nieuwe nummers maakten het voor Ronald niet altijd gemakkelijk. Maar hij heeft zijn uiterste best voor ons gedaan inclusief het arrangeren of her-instrumenteren, zoals hij dat zelf zei, van de muziek. Ronald kreeg nieuw werk aangeboden wat hij graag wilde doen en dat had grote gevolgen voor onze repetities en zoals een goed democratische vereniging betaamt, hebben we gezamenlijk het besluit genomen om naar een nieuw muzikaal leider om te gaan kijken. Een nieuw avontuur.

Na een eerste advertentie ronde hadden we vrij snel 3 kandidaten. Twee, totaal verschillende kandidaten, zijn op proefrepetitie geweest. Uiteindelijk werd Michiel de Boer unaniem verkozen tot de gewenste muzikaal leider. Gelukkig konden we dit ook financieel rond maken en zo kon Michiel in oktober beginnen met zijn werk.
Michiel is zelf trompettist en heeft een hele volle cv met ervaringen op zowel klassiek trompet als jazz en als solo trompettist. Wanneer we openstaan voor zijn ervaringen en kennis, en die ook werkelijk tot ons nemen en in de uitvoering daaraan denken, kunnen we muzikaal gezien hele grote stappen gaan zetten. Wij wensen hem veel succes met deze taak.

Het repertoire komt steeds meer op orde. Natuurlijk moeten we blijven vernieuwen maar dat hoeft misschien niet meer in hetzelfde tempo als in 2015 en 2016. Voor speciale gelegenheden hebben we al redelijk veel op de lessenaar staan. In de toespraak van vorig jaar heb ik al kerst genoemd. Dat zou nog een item kunnen zijn waar we kunnen scoren. Er zijn in die periode veel optredens te boeken en wanneer je dit ook nog eens in gepaste kledij doet (Dickens of kerstman/vrouw) helemaal. Die kerstmarkten liggen nog wijd open voor ons om ontgonnen te worden, letterlijk en figuurlijk.

Waar ook nog veel te doen is, is de uitbreiding van het zware werk. Adverteren op facebook, twitter en op muzikantennetwerk, hebben nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Zoals alle jaren zal het waarschijnlijk weer vanuit de eigen club opgelost moeten worden door enkele mensen naar andere instrumenten te verplaatsen. Jammer natuurlijk maar noodzakelijk willen we dat gat dichttimmeren en meer muzikale balans aanbrengen. Toch ontslaat dat ons niet van de plicht te zorgen dat we ook van buitenaf weer nieuwe mensen aantrekken. Misschien zijn er zelfs ouders, zoals vroeger, die een muzikaal avontuur willen aangaan. Ik nodig iedereen uit daar zich voor in te zetten.

Een stap van heel andere orde is de komst in 2017 van het verenigingsportaal. Het verenigingsportaal is een webapplicatie waarmee we onze communicatie kunnen stroomlijnen maar ook alle informatie van de vereniging op één plek kunnen vastleggen en ontsluiten. O.a. één plek om de agenda te vinden, één plek om informatie te vinden over optredens, tijden, kledij, adressen e.d. en één plek waar je te zijner tijd ook je muziek kunt vinden en printen of verslagen van vergaderingen enz. Een soort van ‘cloud’ oplossing dus voor alles wat regelmatig de vereniging rond gaat en nu dan voor iedereen ook nog eens na te lezen valt. Maar ieder systeem staat of valt met het gebruik er van maar ik ben er van overtuigd dat wanneer we er allemaal goed gebruik van maken, misverstanden of langs elkaar heen praten tot een minimum beperkt zullen worden. Aankomende week zullen jullie een uitleg van het portaal ontvangen en ik nodig iedereen uit er eens op te gaan kijken en de mogelijkheden te gaan ontdekken.

Wat kunnen we als leden ook zelf nog bijdragen aan de club? Een club als het onze is geen eenrichtingsverkeer. Er moet dialoog blijven tussen de leden en de mensen die het beheer hebben over de club. Dat hebben we ook afgesproken dat we dat zouden doen. Als je vind dat er te weinig gebeurt, kijk dan eens wat je zelf bij kunt dragen zodat er wel iets gebeurt. Jullie, wij, met z’n allen zijn de club, dus als je iets gedaan wilt hebben, spreek er over en probeer het voor elkaar te krijgen. Daarvoor zijn we hier. Om plezier te hebben in wat we doen. Mijn oproep gaat juist uit naar onze jongeren. Organiseer eens iets bijvoorbeeld een feestje of een uitje. Jullie weten zelf het beste wat je leuk vind. Dus doe iets spontaans en steek de koppen bij elkaar. Misschien kan een van de ouders jullie hierbij helpen. Dit is niet alleen goed om elkaar te leren kennen, en voor de verstandhoudingen in de club, maar je krijgt er ook ervaringen van die je meeneemt in je verdere leven. Wat dat betreft kun je de club als proeftuin gebruiken.

Wat we als leden ook kunnen bijdragen is meedoen aan zaken die we reeds hebben. Onze facebook en Twitter accounts worden goed bezocht maar ook hier kunnen we er samen nog veel meer uithalen. Het delen van berichten is er o.a. een van en tot nu toe zijn er maar twee personen die dit regelmatig doen. Heel veel leden hebben de furieToeter facebook pagina nog niet eens geliked. Door het liken van onze pagina wordt het bereik ook steeds groter. Berichten voor bijvoorbeeld nieuwe leden, bereiken dan veel meer mensen. Maak ook andere mensen attent op je cluppie. Zo kunnen we het aantal mensen dat onze naam kent, heel makkelijk vergroten.

Ook sponsoring van de vereniging kun je van achter je pc doen en het kost je gewoon helemaal niets extra’s. Heel veel mensen bestellen hun spullen via internet. Doe dit dan via sponsorkliks.nl met als sponsordoel furietoeters. Een deel van de provisie wordt direct toegekend aan de vereniging en maandelijks uitgekeerd. Kleine moeite maar je moet er wel even aan je cluppie denken. en stimuleer ook anderen om sponsorkliks te gebruiken. Daar kunnen we best flink wat centjes mee binnenhalen.

Bezig zijn met je club betekend dus meer dan alleen dinsdags komen spelen. Dat meer doet de een door bestuurder te worden, of door mee te helpen bij de bingo, of bardiensten te draaien of muziek uit te zoeken en sommigen doen alles tegelijk.
We moeten ook denken aan de toekomst van de club want de gemiddelde leeftijd in de club is redelijk hoog en ook ik, die al ruim 40 jaar bestuurswerk doet, zou willen dat ik met vertrouwen in de toekomst, een keer met pensioen kan gaan. En het is zeker geen pluche waar je op zit want alles is liefdewerk en oud-papier en vooral het eerste. Ook voor de opvolging van bestuursleden zou het mooi zijn als de jongeren onder ons zouden leren hoe het is om een vereniging te besturen en verantwoording te nemen. Ook hiermee kunnen ze ervaring op doen die ze in hun werkzame leven kunnen gebruiken. Ondanks dat het op micro schaal is, is er veel te leren bij onze club. Ik zal daar binnenkort een voorstel voor doen om te kijken dat we dit handen en voeten kunnen geven.

Ik heb uitgebreid gesproken over de zelfwerkzaamheid van leden binnen de club en een mooi kapstok om daar iets mee te doen is dat de vereniging Drumfanfare Het Wapen van Maassluis heden, as we speak, 45-jaar bestaat. 5 jaar terug hebben we ons 40-jarig bestaan gevierd in ‘tTrefpunt. Sinds dat moment, oktober 2012, is er erg veel veranderd en is er eigenlijk een nieuwe vereniging ontstaan. Onze bingo draaien we nog steeds met de naam Het Wapen van Maassluis maar gevoelsmatig gaat die naam steeds meer gaat wringen met wat we voelen want ik hoop dat iedereen zich steeds meer een FurieToeter voelt dan Wapen van Maassluizer. De naamvoering zal zeker in 2017 op de agenda komen.

Nu we toch een brug hebben geslagen naar de bingo wil ik de bingoploeg bestaande uit Paul, Netty, Huib, Cor, mevr. Boshoven, Jannie, Wilma, Koen, Maurice, Car, Jolanda en mijn persoontje bedanken voor de inzet in 2016 en we gaan gewoon door in 2017. De bingo is al sinds de jaren ’80 het financiële fundament geweest waarop de vereniging is opgebouwd. Om dat fundament te illustreren even 1 cijfer namelijk tussen 2004 en heden is er ruim € 69.000,00 in de kas gestroomd vanuit de bingo en daarvoor hebben we de instructie, gas- licht en water, nieuwe muziek, instrumenten en kleding, diverse verhuizingen e.d. mee kunnen betalen. En dat is een groot compliment waard.

En dan wil ik nu afsluiten door met u te klinken op een nieuw jaar. Er valt nog veel te doen in 2017 en laten we een goed voornemen hebben dat we daar allemaal onze bijdrage aan willen leveren. Ik bedank de mensen die zich het afgelopen jaar voor 100% hebben ingezet om deze club te laten bloeien en spreek de hoop uit dat 2017 voor u en de uwen in goede gezondheid, in voorspoed, mooie muzikaliteit en inzet mag verlopen.

Santé

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies u kunt alles na lezen op onze   Privacy pagina